Home » Szkoła

Szkoła


Drodzy Uczniowie , Rodzice i Opiekunowie !

Dyrekcja Szkoły oraz Grono Pedagogiczne zapraszają na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019 , które nastąpi
7 września o godz.14.00.

Jednocześnie chcemy powiadomić , iż zajęcia play group (przedszkolne ) rozpoczną się 3 września o godz. 9.30 .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !


Szanowni Państwo ,

Zapraszamy do  zapisania dziecka do naszej szkoły lub przedszkola

Naciśnięcie linków poniżej, daje możliwość pobrania formularzy zgłoszeniowych: 

 PCE-Chopin – Formularz zgłoszeniowy –  Szkola

Formularz zgłoszeniowy – Przedszkole

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza 

info@pce-chopin.org  


Count Name: Frederik Chopin Polish Centre 

WAŻNE!

Prosimy o wpłaty –  za zajecia z bieżacy miesiąc –  do  kasy szkolnej gotówką

Przelewy na konto Bank Barclays

Sort code 20-33-96
account number 13892247

Lucyna Bielicz-BisharSzanowni Państwo ,

W naszej szkole uczymy języka polskiego, historii i geografii Polski. Jako swoją misję traktujemy wychowanie w duchu patriotyzmu i dumy z przynależności do narodu polskiego oraz przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu.

Oferujemy:

 • naukę na poziomie szkoły podstawowej w piątki w godz. 14.15 -17.45   oraz  w  soboty w  godz. 10.00 – 15.00
 • wysoce wykwalifikowaną kadrę nauczycielską wyselekcjonowaną pod względem kwalifikacji i umiejętności kontaktu z uczniem,
 • autorskie programy nauczania dostosowane do rzeczywistych potrzeb poznawczych i językowych uczniów wpisujące się w oficjalną podstawę programową nauczania dzieci polskich za granicą – dążymy do tego, aby wiedza zdobyta w szkole wpisywała się
  w całokształt edukacji młodego człowieka żyjącego na pograniczu dwóch kultur,
 • ciekawą tematykę zajęć i aktywizujące metody nauczania dostosowane do poziomu i potrzeb danej grupy wiekowej,
 • własny, wyremontowany i świetnie wyposażony budynek,
 • bogatą bazę pomocy naukowych (w tym audiowizualnych i multimedialnych) oraz dostęp do wciąż powiększającej się szkolnej biblioteki
 • pracę z podręcznikami zaprojektowanymi specjalnie z myślą o kształceniu dzieci polonijnych,
 • wycieczki, zabawy, spotkania z ciekawymi osobami, obchody świąt
  i celebrowanie polskich tradycji
  (również tych świeckich)

Jako szkoła bardzo poważnie traktująca swoją misję, czynnie współpracujemy z organizacjami wspierającymi oświatę polonijną m.in. poprzez udział naszej kadry w szkoleniach i warsztatach podnoszących i uzupełniających kwalifikacje zawodowe.


 

Sponsorzy