Home » Szkoła

Szkoła


Szanowni Państwo ,

Przypominamy , iż zajęcia szkolne wznawiamy 5 stycznia o godz . 14.00 .

Serdecznie zapraszamy .


W naszej szkole uczymy języka polskiego, historii i geografii Polski. Jako swoją misję traktujemy wychowanie w duchu patriotyzmu i dumy z przynależności do narodu polskiego oraz przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu.

Oferujemy:

 • naukę na poziomie szkoły podstawowej w piątki w godz. 14.15 -17.45   oraz  w  soboty w  godz. 10.00 – 15.00
 • wysoce wykwalifikowaną kadrę nauczycielską wyselekcjonowaną pod względem kwalifikacji i umiejętności kontaktu z uczniem,
 • autorskie programy nauczania dostosowane do rzeczywistych potrzeb poznawczych i językowych uczniów wpisujące się w oficjalną podstawę programową nauczania dzieci polskich za granicą – dążymy do tego, aby wiedza zdobyta w szkole wpisywała się
  w całokształt edukacji młodego człowieka żyjącego na pograniczu dwóch kultur,
 • ciekawą tematykę zajęć i aktywizujące metody nauczania dostosowane do poziomu i potrzeb danej grupy wiekowej,
 • własny, wyremontowany i świetnie wyposażony budynek,
 • bogatą bazę pomocy naukowych (w tym audiowizualnych i multimedialnych) oraz dostęp do wciąż powiększającej się szkolnej biblioteki
 • pracę z podręcznikami zaprojektowanymi specjalnie z myślą o kształceniu dzieci polonijnych,
 • wycieczki, zabawy, spotkania z ciekawymi osobami, obchody świąt
  i celebrowanie polskich tradycji
  (również tych świeckich)

Jako szkoła bardzo poważnie traktująca swoją misję, czynnie współpracujemy z organizacjami wspierającymi oświatę polonijną m.in. poprzez udział naszej kadry w szkoleniach i warsztatach podnoszących i uzupełniających kwalifikacje zawodowe.


 

Sponsorzy