Home » Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe


Popołudniowa szkoła muzyczna – Ognisko muzyczne

 


Świetlica

Od poniedziałku do czwartku od 15.00 do 18.00.


Religia

Zajęcia z religii dla osób chętnych odbywają się w piątki w godz. 13.15 – 14.00 oraz w soboty 9.30 – 10.15. Zajęcia przygotowują do Pierwszej Komunii Św.


Logopedia

W ramach opieki przedszkolnej i szkolnej oferujemy okresową diagnozę logopedyczną wszystkich dzieci. W razie potrzeby, w porozumieniu z rodzicami, zorganizowana będzie indywidualna terapia dziecka z logopedą. Współpracujemy z panią Edytą Kopycińską – Żywotek, która jest logopedą dyplomowanym, neurologopedą dziecięcym oraz pedagogiem specjalnym i posiada ugruntowane doświadczenie w pracy z dziećmi.

 


Konkursy

Raz do roku nasza Szkoła organizuje Polonijny Przegląd Małych Form Teatralnych dla szkół polonijnych w Szkocji. Nasi uczniowie przygotowują się do udziału w tym konkursie.

https://pce-chopin.wixsite.com/ppmft​


 

Sponsorzy