top of page

Nasza oferta

Polska Szkoła Piątkowo – Sobotnia im. Fryderyka Chopina

Piątek w godzinach od 14.00 do 18.00 (religia dla chętnych podczas zajęć)

Sobota  w godzinach od 10.00 do 14.00

Oferuje:

 • Naukę na poziomie szkoły podstawowej  

 • Wysoce wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 

 • Nasi najmłodsi uczniowie oprócz nauki, biorą udział w różnego rodzaju zabawach, grach dydaktycznych, które rozwijają ich umiejętności  mówienia i rozumienia ze słuchu.

 • Uczniowie klas starszych doskonalą swoją znajomość języka polskiego, poznają historię i geografię Polski, poznają kulturę i tradycje ojczystego kraju.

 • Programy nauczania dostosowane do  potrzeb poznawczych i językowych uczniów wpisujące się w oficjalną podstawę programową MEN 

 • Dążymy do tego, aby wiedza zdobyta w szkole wpisywała się w całokształt edukacji młodego człowieka żyjącego na pograniczu dwóch kultur.

 • Oferujemy ciekawą tematykę  zajęć i  aktywizujące metody nauczania dostosowane  do  poziomu i potrzeb dziecka i grupy,

 • Własny, wyremontowany i świetnie wyposażony budynek,

 • Bogatą bazę pomocy naukowych (w tym audiowizualnych i multimedialnych) oraz dostęp do wciąż powiększającej się szkolnej biblioteki,

 • Wycieczki, zabawy, spotkania z ciekawymi osobami, obchody świąt i celebrowanie polskich tradycji (również tych świeckich),

 • Bogaty wachlarz zajęć dodatkowych (religia, muzyka, plastyka, logopedia  i inne)

 • Jako szkoła bardzo poważnie traktująca swoją misję, czynnie współpracujemy z organizacjami wspierającymi oświatę polonijną m.in. poprzez udział naszej kadry w szkoleniach i warsztatach podnoszących i uzupełniających kwalifikacje zawodowe.

 

 

Jako szkoła bardzo poważnie traktująca swoją misję, czynnie współpracujemy z organizacjami wspierającymi oświatę polonijną m.in. poprzez udział naszej kadry w szkoleniach i warsztatach podnoszących i uzupełniających kwalifikacje zawodowe.

bottom of page