top of page

Nasza oferta

Polska Szkoła Piątkowo – Sobotnia im. Fryderyka Chopina

Piątek w godzinach od 14.00 do 18.00 (religia dla chętnych podczas zajęć)

Sobota w godzinach od 10.00 do 14.00

Oferuje zajęcia w następujących grupach:


I. Grupa 5 latków – nauczanie zintegrowane (zabawy z językiem polskim, przygotowanie do nauki czytania i pisania, elementy historii i przyrody Polski, kultura i muzyka)


II. Zerówka – nauczanie zintegrowane (zabawy z językiem polskim, nauka czytania i pisania, rozpoznawanie cyfr, przeliczanie, elementy historii i przyrody Polski, kultura i muzyka )


III. Klasy 1-3- nauczanie zintegrowane (nauka pisania, czytania, edukacja matematyczna, elementy historii Polski, przyroda, kultura i muzyka)


IV. Klasy 4-7- nauczanie j. polskiego, matematyki, historii Polski, elementy geografii, kultury polskiej


V. Zajęcia z religii przygotowujące do spowiedzi oraz komunii świętej.

​Ponadto:

  • Wysoce wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 

  • Programy nauczania dostosowane do  potrzeb poznawczych i językowych uczniów wpisujące się w oficjalną podstawę programową MEN 

  • Dążymy do tego, aby wiedza zdobyta w szkole wpisywała się w całokształt edukacji młodego człowieka żyjącego na pograniczu dwóch kultur.

  • Nasi uczniowie oprócz pracy z podręcznikiem, poznają polskie lektury, biorą udział w różnego rodzaju zabawach, grach dydaktycznych, które rozwijają ich umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu a także umiejętności gramatyczne i ortograficzne.

  • Uczą się wierszy oraz piosenek przy akompaniamencie gitary 

  • Doskonalą swoją znajomość języka polskiego, poznają historię i geografię Polski, poznają kulturę i tradycje ojczystego kraju.

  • Oferujemy ciekawą tematykę  zajęć i  aktywizujące metody nauczania dostosowane  do  poziomu i potrzeb dziecka i grupy

  • Bogatą bazę pomocy naukowych (w tym audiowizualnych i multimedialnych) oraz dostęp do wciąż powiększającej się szkolnej biblioteki,

  • Wycieczki, zabawy, spotkania z ciekawymi osobami, obchody świąt i celebrowanie polskich tradycji

  • Zajęcia dodatkowe (religia, muzyka, zajęcia sportowe, nauka gry na instrumentach)

 

 

Jako szkoła bardzo poważnie traktująca swoją misję, czynnie współpracujemy z organizacjami wspierającymi oświatę polonijną m.in. poprzez udział naszej kadry w szkoleniach i warsztatach podnoszących i uzupełniających kwalifikacje zawodowe.

bottom of page