top of page
image1(1).png
Nasz Polonijny Przegląd Teatralno - Recytatorski odbędzie się w tym roku stacjonarnie w The Edinburgh Academy Senior School.

Aby wziąć udział, prosimy o:
wypełnienie karty zgłoszeniowej, zgodę na wykorzystanie wizerunku, zapoznanie się z regulaminem konkursu i przesłanie   dokumentów znajdujących się poniżej na nasz email:  
info@pce-chopin.org.


Dokumenty:
Karta Zgłoszeniowa
Zaświadczenie Wizerunku

Regulamin

Poprzedni Przegląd Teatralny


 
bottom of page