IMG_7295.jpg
Nasz Polonijny Konkurs Recytatorski z względu na restrykcje rządowe COVID-19, odbędzie się w tym roku online. 
Aby wziąć udział, prosimy o:
wypełnienie karty zgłoszeniowej, zgodę na wykorzystanie wizerunku, zapoznanie się z regulaminem konkursu i przesłanie   dokumentów znajdujących się poniżej na nasz email:   info@pce-chopin.org.
Dokumenty:
Karta Zgłoszeniowa
Zaświadczenie Wizerunku
Regulamin
Poprzedni Przegląd Teatralny