top of page
image0.png
Nasz Polonijny Przegląd Teatralno - Recytatorski odbędzie się w w The Edinburgh Academy Senior School.

Aby wziąć udział, prosimy o:
wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz zapoznanie się z regulaminem konkursu i przesłanie dokumentów znajdujących się poniżej na nasz email:  
info@pce-chopin.org.


Dokumenty:
Karta Zgłoszeniowa

Regulamin

Poprzedni Przegląd Teatralny


 
bottom of page