top of page
image0(8).png
Nasz Polonijny Przegląd Teatralno - Recytatorski odbędzie się w tym roku stacjonarnie w budynku naszej szkoły
Leith Community Centre 12A Newkirkgate EH66AD w Edynburgu. 


Aby wziąć udział, prosimy o:
wypełnienie karty zgłoszeniowej, zgodę na wykorzystanie wizerunku, zapoznanie się z regulaminem konkursu i przesłanie   dokumentów znajdujących się poniżej na nasz email:  
info@pce-chopin.org.


Dokumenty:
Karta Zgłoszeniowa
Zaświadczenie Wizerunku

Regulamin

Poprzedni Przegląd Teatralny


 
bottom of page