Home » Opłaty i zapisy

Opłaty i zapisy

Nowa rejestracja dziecka

Rozpoczęliśmy już nabór dzieci do Polskiej Szkoły Sobotniej na rok szkolny 2017 / 2018 (start: 1 wrzesień 2017 r.). W nowym roku szkolnym zapraszamy również do popołudniowej szkoły muzycznej oraz świetlicy czynnej od godz. 15.00 do 18.00. Informujemy, że rodzice uczniów uczęszczających do szkoły nie mają obowiązku corocznego składania formularza.
 

1. Rodziców, którzy chcą zapewnić swojemu dziecku miejsce w naszej szkole lub przedszkolu, zachęcamy do przesłania maila na adres: info@pce-chopin.org. W tytule prosimy podać „Zapisy”. Wkrótce na stronie pojawią się formularze zgłoszeniowe.


2. Aplikacje będzie można złożyć również osobiście w dniach 29 i 30 lipca oraz 11 i 12 sierpnia b.r. podczas Dni Otwartych Szkoły.

Potwierdzeniem decyzji rodziców/opiekunów o zapisaniu dziecka do szkoły jest dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości £15 na konto Szkoły. Opłata wpisowa jest bezzwrotna, chyba że to szkoła nie zapewniła miejsca dla dziecka i umieściła je na liście rezerwowej. Osoba decydująca się o wykreśleniu dziecka z listy rezerwowej otrzyma zwrot opłaty wpisowej. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Szkoły.

 

W tytule przelewu prosimy podać nazwisko dziecka i pierwszą literę imienia oraz wpisać 's' (szkoła)

Dane bankowe:

 

 

Bank Santander

 

Lucyna Bielicz-Bishara
Sort code: 09-01-29
Account number: 07443680

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:

info@pce-chopin.org  lub  l-bielicz-bishara@o2.pl

 

Sponsorzy